Poštovani,

Svjesni činjenice da suvremeni poslovni svijet u svojoj poslovnoj politici sve više primjenjuje pored sistema upravljanja kvalitetom i ekološki prihvatljive metode, odlučni smo implementirati standard ISO 14001. Uvođenje ovih standarda, zahtijeva intelektualne i materijalne resurse, ali smo isto tako svjesni da dugoročno možemo samo dobiti, a nikako izgubiti. Bićemo sretni što naš radnik radi u ekološki čistim prostorima, te što će naš proces proizvodnje poštivati sve komponente održivog razvoja. Smanjivati ćemo i suzbijati negativne uticaje koji se mogu javiti u našim procesima, ali i uticati da u našem najužem okruženju bude što manje subjekata koji ne vode računa o posljedicama po okoliš i sigurnosti radnika.

Obukom i izgrađivanjem svijesti svih zaposlenih, a posebno rukovodećeg kadra nastojati ćemo da izgradimo pojedinca koji će razmišljati kako da uštedi, ne zaprlja ili ne uradi pogrešno. Radne postupke koje ćemo izgraditi na zakonskim osnovama i pozitivnim iskustvima drugih daće nam mogućnost da budemo sigurni u efikasnost našeg sistema okolišnog upravljanja. Pravovremenim informacijama za zaposlene, te redovnom komunikacijom sa lokalnim vlastima i građanstvom pokazat ćemo našu dobru volju i namjere, te steći povjerenje kod lokalnog stanovništva. Eventualne nepredviđene situacije, odnosno moguće nesreće efikasno ćemo suzbijati na najmanju moguću mjeru, pravovremenom i hitnom akcijom dobro obučenog kadra za izvanredne situacije. Sa firmama s kojima radimo postojeće poslovne ugovore i ostale dokumente usuglasit ćemo sa zahtjevima ISO 9001 i ISO 14001 standarda, te od takvih firmi tražit ćemo da stalno nadograđuju stavove vezane za zaštitu okoliša.

Mjerenje i monitoring naših procesa gdje postoji opasnost od ugrožavanja životnog okoliša učinićemo više efikasnim primjenom suvremenih metoda mjerenja. Korektivnim i preventivnim mjerama uticaćemo na procese i ljude. Iznenadne i nenajavljene posjete i nadzore zakonski ovlaštenih osoba i udruženja iz ovlasti zaštite životnog okoliša učinićemo pristupačnijim kroz naše uredno vođene mjerne izvještaje, jednostavne i efikasne postupke, te zabilješke o svim nepredviđenim situacijama.

I pored svega, periodičnim preispitivanjem od strane uprave firme, imaćemo sve efikasniji sistem, gdje će nam na prvom mjestu biti sigurnost i zaštita ljudi i okoliša, a onda tek poslovni rezultati. Suradnjom sa stručnim institucijama i laboratorijima imat ćemo sigurnost da sistem okolišnog upravljanja leži na dugoročno čvrstim temeljima.

Vas molimo za razumijevanje, te svaku eventualnu dobronamjernu preporuku prilikom implementacije standarda od srca prihvaćamo.

Sigurni smo u naš uspjeh!

U Zenici, 10. 05. 2017. godine

Direktor ZENKO Zenica!

 

Certifikat ISO 14001:2015